Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Prevencia proti nezamestnanosti: Bezplatné vzdelávanie vďaka projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Technologický pokrok, robotizácia a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a formujú trh práce čoraz intenzívnejšie. V mnohých odvetviach vznikajú nové pracovné príležitosti a tie pôvodné sú neraz ohrozené. Pomôcť zlepšiť postavenie na pracovnom trhu má národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka nemu majú ľudia príležitosť absolvovať vzdelávanie zadarmo a profesionálne sa rozvíjať.

„Je to skutočne inovatívny projekt. Prvý svojho druhu, ktorý pôsobí preventívne. Kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Našim cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Okrem iných výhod získa napríklad prístup k rozsiahlej databáze voľných pracovných pozícií. Tú si môže prezerať aj v pohodlí domova na webstránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporené môžu byť len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

V každom kraji spravidla chýbajú iní pracovníci, no napríklad vodiči kamiónov sú aktuálne nedostatkovou profesiou naprieč celým Slovenskom. Takmer v každom kraji majú výrobné podniky nedostatok  montážnych pracovníkov a pomerne veľký dopyt je aj po remeselníkoch. Zoznam nedostatkových profesií, teda zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v jednotlivých krajoch, je k dispozícii na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

 „Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie je zrejme najúčinnejšou prevenciou proti nezamestnanosti. Záleží nám na tom, aby podpora v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa rešpektovala možnosti žiadateľov a skutočné potreby trhu práce a celej spoločnosti. Rovnako dôslední sme pri zabezpečení čo najjednoduchšej dostupnosti tejto podpory. Záujemcovia získajú informácie na našom webe, alebo priamo na úrade. Dôkazom prístupnosti tejto podpory je fakt, že už v priebehu prvých týždňov plného fungovania projektu sa úrady dohodli na preplatení vzdelávania za viac ako 50-tisíc eur,“ zhrnul Zimmer.

Bližšie informácie o projekte Nestrať prácu -  vzdelávaj sa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk 

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2022
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť