Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

O dávku v nezamestnanosti je možné požiadať aj na úradoch PSVR

Občania si môžu požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého / obvyklého pobytu. Občan súčasne s podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže požiadať aj o dávku v nezamestnanosti. Občan použije nový formulár „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá je zároveň aj žiadosťou o dávku v nezamestnanosti“ , ktorý je zverejnený na webovej stránke ústredia v časti „Užitočné dokumenty/Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti“.

Sociálna poisťovňa po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku občanovi, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie vyplatí. Možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zostáva v platnosti.

Občanom dávame do pozornosti aj aktualizované „Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“ a nové "Poučenie pre občana vo veci priznania dávky v nezamestnanosti" [ PDF]. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2020
Dátum aktualizácie: 23.06.2023

Tlačiť