Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

O dávku v nezamestnanosti je možné požiadať aj na úradoch PSVR

Občania si môžu požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu. Občan súčasne s podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže požiadať aj o dávku v nezamestnanosti. Občan použije nový formulár „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá je zároveň aj žiadosťou o dávku v nezamestnanosti“ [ RTF 158.1 kB] , ktorý je zverejnený na webovej stránke ústredia v časti časti „Užitočné dokumenty/Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti“.

Sociálna poisťovňa po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku občanovi, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie vyplatí. Možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zostáva v platnosti.

Občanom dávame do pozornosti aj aktualizované „Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“ [ RTF 235.8 kB] a nové "Poučenie pre občana vo veci priznania dávky v nezamestnanosti" [ PDF 221.7 kB]. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2020
Dátum aktualizácie: 30.08.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac