Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nová povinnosť zamestnávateľa – suma základnej zložky mzdy

Vážený zamestnávateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.5.2018 zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov). V prípade, že v inzeráte nedoplníte túto sumu, inzerovaná pracovná ponuka nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a nemôže byť zverejnená. 

Dátum vytvorenia stránky: 29.03.2018

Tlačiť