Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

EU Talent Pool pomáha Ukrajincom pri hľadaní práce v Európskej únii / EU Talent Pool допомагає українцям знайти роботу в Європейському Союзі

Utekáte pred vojnou na Ukrajine a vďaka dočasnej ochrane môžete pracovať v EÚ?

Hľadáte si prácu?

Ви тікаєте від війни в Україні, але завдяки тимчасовому захисту можете працювати в ЄС?

Ви шукаєте роботу?

Máme pre vás riešenie - EU Talent Pool je nový pilotný projekt Európskej komisie, ktorý ľuďom s dočasnou ochranou uľahčuje hľadanie práce v Únii.

У нас є рішення для вас - EU Talent Pool – це новий пілотний проєкт Європейської комісії, який полегшує особам із тимчасовим захистом пошук роботи в Союзі.

Prostredníctvom tohto projektu a európskeho portálu siete EURES si môžete vytvoriť životopis a ukázať tak svoje zručnosti viac ako 4 000 starostlivo overeným a registrovaným zamestnávateľom. Ak vás bude chcieť zamestnávateľ kontaktovať, môže tak urobiť prostredníctvom portálu EURES, nebude však mať prístup k vašim osobným kontaktným údajom.

З допомогою цього проєкту та  європейського порталу EURES ви можете створити резюме та ознайомити зі своїми професійними навичками понад 4000 ретельно перевірених та зареєстрованих роботодавців. Якщо роботодавець хотітиме зв’язатися з вами, він зможе зробити це через портал EURES, але він не матиме доступу до ваших персональних контактних даних.

Hľadajte si prácu bezpečne a rýchlo cez európsky portál EURES

Шукайте роботу безпечно та швидко через європейський портал EURES

Európske služby zamestnanosti (EURES) sú európskou sieťou spolupráce medzi Európskou komisiou, Európskym orgánom práce (ELA), súkromnými i verejnými službami zamestnanosti a ostatnými členmi a partnermi v Európe.

Європейські служби зайнятості (EURES) – це європейська мережа співпраці між Європейською комісією, Європейським органом з питань праці (ELA), приватними та державними службами зайнятості та іншими членами та партнерами в Європі.

Na európskom portáli EURES  sú zverejnené viac ako 3 milióny voľných pracovných miest a zamestnávatelia môžu vyhľadávať kandidátov v databáze životopisov. Približne 1 000 EURES poradcov, ktorí pracujú v členských a partnerských organizáciách poskytuje podporu pred, počas a po náborovom procese.

Портал EURES  містить понад 3 мільйони вакансій, і роботодавці тут можуть вибирати кандидатів з великої бази резюме. Близько 1000 радників EURES, які працюють в членських та партнерських організаціях, надають підтримку до, під час та після набору кандидатів.

Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby. Ak sa chcete zamestnať v niektorej z krajín EÚ, navštívte náš portál EURES SK, kde nájdete aktuálne pracovné príležitosti v Európe.

Служби мережі EURES у Словаччині доступні в усіх 46-ти управліннях праці, де працюють радники EURES та контактні особи. Якщо ви хочете влаштуватись на роботу в одній з країн ЄС, відвідайте наш портал EURES SK, на якому знайдете актуальні можливості працевлаштування в Європі.

  

Dátum vytvorenia stránky: 31.03.2023
Dátum aktualizácie: 03.04.2023

Tlačiť