Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nový portál Služby zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo od 1. februára 2022  vlastný pracovný portál – www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest.

Portál môžu využívať aj uchádzači o zamestnanie na vyhľadávanie  voľných pracovných miest.

 

Ako sa zaregistrovať: pozrite si inštruktážne video, návody na registráciu:

 

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/video/sluzby-zamestnanosti-navody/ 

Dátum vytvorenia stránky: 03.02.2022
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť