Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania – Aktualizácia č. 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 25. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 25.09.2015
Dátum aktualizácie: 01.10.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac