Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Priznanie a vyplácanie dávky v nezamestnanosti

Inštitúciou, ktorá má v kompetencii priznanie a vyplácanie dávky v nezamestnanosti je Sociálna poisťovňa. Na stránke www.socpoist.sk môžete získať kontaktné údaje na všetky pobočky Sociálnej poisťovne ako aj podrobné informácie v odkaze „poistenie v nezamestnanosti".

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 24.11.2010
Dátum aktualizácie: 01.12.2022

Tlačiť