Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Oznam pre sprostredkovateľov zamestnania za úhradu

Aplikačné  programové vybavenie: www.eures.sk/szu/, prostredníctvom ktorého bolo možné  zadávať mesačné hlásenia bolo z dôvodu  technických  nedostatkov   z r u š e n é .

S účinnosťou od 1.1.2021 (v mesiaci február podávate hlásenia za mesiac január 2021) na zadávanie mesačných hlásení o sprostredkovaní zamestnania za úhradu je potrebné zasielať mesačné hlásenia o sprostredkovaní zamestnania za úhradu na formulári  mesačné hlásenie SZÚ [ XLS 38.5 kB] na e-mailovú adresu nahlasovanie.szu@upsvr.gov.sk  najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje  po mesiaci, za ktorý hlásenie podávate.

Naďalej zostáva v platnosti povinnosť sprostredkovateľov zamestnania za úhradu zasielať podľa § 28 písm. b bodu 2) zákona o službách zamestnanosti, správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

V prípade zmeny spôsobu zasielania mesačných hlásení Vás bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovať na wwv.upsvr.gov.sk . 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2021

Tlačiť