Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Burza práce „Chyť sa príležitosti“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje burzu práce "Chyť sa príležitosti"

Termín:                           23. a 24. február 2016

Miesto konania:             Košice, Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61

Otváracie hodiny:          Utorok, 23.2.2016     9.00 do 18.00 h

                                         Streda, 24.2.2016     9.00 do 14.00 h

Vstup na podujatie:        zdarma

Zameranie burzy:

  • ponuka voľných pracovných miest, ktoré predstavia zamestnávatelia z Košického a Prešovského kraja a významní zamestnávatelia z celej SR

 Sprievodný program:

  • Prednášky: Ako zvládnuť pracovný pohovor, Ako si nájsť prácu cez ISTP (internetový sprievodca trhom práce) a iné.
  • Poradenstvo: v oblasti s pracovno-právnymi vzťahmi, zamestnávaním občanov so ZP, kariérovým poradenstvom a iné.
  • Poskytovanie informácií: o voľných pracovných miestach aj v iných regiónoch SR, o aktívnych opatreniach trhu práce t.j. aj o možnostiach a podmienkach získania rôznych príspevkov a možnostiach vzdelávania a iné.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2015
Dátum aktualizácie: 26.02.2016

Tlačiť