Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje všetkých zamestnávateľov, že v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v  územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza.

To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

Zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na úrade práce osobne u pracovníka – agenta pre voľné pracovné miesta, telefonicky, emailom, prostredníctvom  internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest [ XLSX 23.8 kB]“. Zamestnávateľ môže tiež voľné pracovné miesto nahlásiť a zverejniť na internetovom portáli www.istp.sk (bezplatne).

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude akceptovať  plnenie tejto povinnosti aj vtedy, ak zamestnávateľ splnomocní na plnenie nahlasovacej povinnosti  aj iné portály, prípadne inzertné noviny prostredníctvom ktorých nahlási VPM a s ktorými má ústredie práce podpísanú dohodu o spolupráci.

V súčasnosti má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podpísané dohody o spolupráci s týmito portálmi a novinami:

www.profesia.sk

www.kariera.sk 

www.job.sk

www.kariera-praca.sk

REGIONPRESS, s.r.o.

O možnostiach využitia aj iných internetových portálov či ďalších subjektov bude ústredie práce informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu.

Ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny , je povinný nahlásiť ho na úrade práce, v  územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny nachádza. Môže to urobiť osobne, telefonicky alebo poštou na príslušnom úrade práce, prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest [ XLSX 23.8 kB]“ alebo prostredníctvom bezplatného internetového portálu www.istp.sk.  Iba v týchto prípadoch bude úrad považovať povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny za splnenú. 

Dátum vytvorenia stránky: 31.12.2018
Dátum aktualizácie: 04.02.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac