Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) a agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2019

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)

Agentúra dočasného zamestnávania  (ADZ) je povinná poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f)  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  na určenom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetky ADZ o zaslanie ročnej správy o činnosti za rok 2019  v  termíne do  31. marca 2020.

Viac informácií a tlačivo nájdete v časti Naše registre - ADZ.

 

Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ)

Agentúra podporovaného zamestnávania  (APZ) je povinná poskytovať v zmysle § 58 ods.13 písm. c)  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  na určenom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetky APZ o zaslanie ročnej správy o činnosti za rok 2019  v  termíne do  31. marca 2020.

Viac informácií a tlačivo nájdete v časti Naše registre - APZ. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.01.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac