Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktuality

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

Zmeny v projekte „Prvá pomoc" 

 

viac

 

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie"

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania   projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ 

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „PRVÁ POMOC“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku  

 

viac

 

Informácia o získavaní údajov o materskom k výplate rodičovského príspevku

 

viac

 

O dávku v nezamestnanosti je možné požiadať aj na úradoch PSVR

 

viac

 

Informácia pre zriaďovateľov - CHD a CHP a INTEGRAČNÉ PODNIKY

 

viac

 

Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

Zoznam psychológov, psychologičiek a odborných poradcov + kontakt

 

viac

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020

 

viac

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Zmeny týkajúce sa registrovaných integračných sociálnych podnikov s účinnosťou od 1. 1. 2023

 

viac

 

Nová povinnosť zamestnávateľa – suma základnej zložky mzdy

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Tlačiť